24. - 29. 8. 2019 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Strokovni program

Strokovni program


Sobota 25.8 | Nedelja 26.8. | Ponedeljek 27.8. | Torek 28.8. | Sreda 29.8. | Četrtek 30.8

Težišča:

* podeželska mladina in mladi kmetje
* hrana iz naše bližine
* generacijska pomladitev
* digitalizacija
* inovativnost, znanje in povezovanje
* trajnostno gospodarjenje z gozdovi
* kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje
* ekološko kmetijstvo

Vsak dan:

9.00 – 18.00 / maneža
Brezplačno jahanje za otroke in vožnja z dvovprego

9.00 – 18.00 / vzorčni nasadi
Vodeni ogledi po sejemskih vrtovih:
– vrt Biotehniške šole Rakičan
– vrt Zeleni dragulji narave
– permakulturno-biodinamični vrt (delavnice in predavanja)
– slamnata hiška

9.00 – 18.00 vzorčni nasad N3
Delavnice in predavanja v organizaciji društva za permakulturo slovenije

9.00 – 18.00 / hala B, razstavni prostor Semenarne Ljubljana
Strokovno svetovanje kmetijskih svetovalcev

9.00 – 18.00 / hala D1
Strokovno voden ogled prašičerejske razstave
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

9.00 – 18.00 / vzorčni nasad N2, razstavni prostor Semenarne Ljubljana
Svetovanja iz področja vrtnarjenja

10.00 – 12.00 / hala D4, razstavni prostor Zveze društev rejcev drobnice Slovenije
Prikaz ročnega tkanja z lesenimi statvami

12.00 – 14.00 / hala D4, razstavni prostor Zveze društev rejcev drobnice Slovenije
Prikaz ročnega polstenja – izdelave tekstila iz ovčje volne

14.00 – 16.00 / hala D4, razstavni prostor Zveze društev rejcev drobnice Slovenije
Prikaz predenja volne na lesen kolovrat

Sobota, 25. 8. 2018

dan oračev │ dan Makedonije │ dan mladih kmetov

9.00 – 18.00 / hala C1, Agrina kuhinja
Pripravljanje jedi iz ajde in predstavitev nove, dopolnjene dvojezične knjige AJDA / BUCKWHEAT , ki bo naprodaj po 20-odstotno znižani, sejemski ceni
Organizatorja: IC Piramida Maribor in ČZD Kmečki glas

10.00 / maneža
Otvoritev 56. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA

10.00 – 13.00 / dvorana 4
Šahovski turnir za mlade za pokal Pomurskega sejma
Organizator: Šahovsko društvo Gornja Radgona

11.30 – 13.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

13.00 – 15.00 / maneža
Otvoritev govedorejske razstave z revijo razstavljenih živali mladih kmetov in predstavitvijo volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 – 13.30 / demonstracijski prostor
Simulacija nesreče na kmetiji v sklopu projekta »Nevarnost na kmetiji«
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine s pomočjo reševalne službe

13.30 – 14.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Plesanje maskot razstavljavcev
Organizator: Pomurski sejem

14.00 – 15.30 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Tekmovanje v plesanju polke
Organizatorji: ČZD Kmečki glas, TV IDEA – Kanal 10 in Pomurski sejem

15.00 – 16.00 / dvorana 1
Makedonski poslovni forum
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Makedonije
Info

15.00 – 16.30 / dvorana 5
Posvet: Industrijska konoplja in naravni materiali – potencial za kmetijstvo, tekstilno panogo, zdravje in okolje ter trajnostno prihodnost in »Zero Waste« družbo
Organizator: Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije

15.00 – 16.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

16.00 / maneža
Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov regijskega tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma

16.00 – 17.00 / pred Vhodom 1
Voden sprehod: Invazivne tujerodne vrste v naši okolici – naučimo se jih prepoznati
Organizator: Zavod RS za varstvo narave, projekt Life Artemis, s podporo Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17.00 – 18.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

20.00 – 2.00 / Gornja Radgona, Trg svobode v središču mesta
Radgonska noč

Nedelja, 26. 8. 2018

dan čebelarjev │dan gozdarjev in gozda │ dan podeželske mladine│dan kmetijske tehnike | Dan rejcev avtohtonih pasem domačih živali

9.00 – 18.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Tržnica mladih kmetov
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

9.00 – 11.30 / dvorana 3
Predavanje: Kdo je odgovoren za škode po divjadi in zvereh?
Organizatorja: Zveza lastnikov gozdov Slovenije

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

10.00 – 11.00 / dvorana 1
– Kronanje 4. medene kraljice Slovenije
– Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo
– Podelitev nagrad ČZS tekmovalcem na Mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev v Franciji

10.00 – 12.00 / dvorana 5
Posvet: Precizno kmetijstvo – utopija ali realnost slovenskega kmetijstva
Kaj prinašajo novi poslovni modeli, kaj industrija 4.0 in nove tehnologije, kaj novi načini razmišljanja? Kako tehnologijo pripeljati na domačo kmetijo?
Program:
*10.00 – 10.50 STROKOVNE PREDSTAVITVE
– Povečevanje učinkovitosti kmetijstva z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij, Miran Lakota, FKBV
– Uporaba RTK navigacijske tehnologije pri obdelavi tal (primerjava natančnosti s klasičnim vodenjem), Damijan Kelc, FKBV
– Digitalna tehnologija kot pripomoček pri natančni setvi, Denis Stajnko, FKBV
*10.50 – 11.20 RAZPRAVA
– Kako lahko sodobne digitalne tehnologije prispevajo k večji zaposlenosti in inovativnosti mladih na kmetijah?
– Zakaj na kmetiji (n)imamo sodobnih digitalnih tehnologij?
– Kaj je potrebno, da sodobne digitalne tehnologije pridejo na naše kmetije?
*11.20 – 11.30 PREDSTAVITEV ZAKLJUČKOV SREČANJA
*11.30 – NEFORMALNO DRUŽENJE
Organizatorji: Zveza slovenske podeželske mladine, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo in Socialna akademija

10.00 – 15.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Predstavitev nadzora v cestnem prometu in za to potrebne opreme ter predstavitev zaseženih primerkov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst – Konvencija CITES
Organizator: Finančna uprava RS

10.00 / demonstracijski prostor
20. jubilejno državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

10.00 – 11.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

11.00 – 12.30 / dvorana 2
Strokovna razprava: Prevzem kmetije in možnosti vstopa v podukrep 6.1 na podlagi števila čebeljih družin
Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu

11.00 – 14.00 / dvorana 4
Predavanje: Zakaj je potrebno spremeniti odnos do konoplje? Predavata Rajko Škarič in Adriana Dolinar, predavatelja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave – od 11.00 do 12.30
Predavanje: Kako je črevesna flora povezana z zdravjem možganov? Predava Adriana Dolinar, predavateljica projekta Skupaj za zdravje človeka in narave – od 12.30 do 13.30
Organizator: Združenje za obuditev celostnega človeka

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Gozdovi so naše bogastvo – ohranili jih bomo le s skrbnim ravnanjem z njimi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 12.00 / maneža
Predstavitev: Z evropskimi sredstvi do novega turističnega produkta – Lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v Občini Sevnica
Organizator: Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad RS

12.00 – 13.30 / dvorana 1
Konferenca: Pametne vasi – sodobno kmetijstvo in kakovostno bivanje na podeželju v dobi digitalizacije
Organizator: Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta
Vabilo
Prijava na dogodek: http://bit.ly/PametneVasi_AGRA

12.00 – 13.00 / dvorana 3
Predavanje: Invazivne tujerodne vrste – kako lahko zmanjšamo njihove posledice?
Organizator: Zavod RS za varstvo narave, projekt Life Artemis

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.00 – 13.30 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 – 14.00 / dvorana 2
Posvet: Obveznosti subjektov, ki prvič dajejo na trg oz. že trgujejo z lesom v EU oz. v Sloveniji (Uredba EU št. 995/2010) in Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020 na področju obnove gozdov, prizadetih zaradi ujm in napada podlubnikov
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Strokovna razprava: Skrb za kakovost medu
Organizatorja: Čebelarska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.30 – 14.30 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj rejcem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

14.00 – 16.00 / dvorana 1
Dialog z evropskimi poslanci: Kakšne bodo spremembe pri financiranju skupne kmetijske politike, kohezijske politike, socialnih in izobraževalnih programov EU po letu 2020?
Organizator: Evropski parlament, Pisarna v Sloveniji v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Za udeležbo na dogodku je potrebna prijava prek spletnega obrazca. Število mest je omejeno, prijavite pa se lahko do srede, 22. avgusta 2018.
Vabilo

14.00 – 15.30 / dvorana 2
Posvet: Kakšne sadike potrebujemo za bodoče slovenske gozdove?
Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja makedonskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018 s Katarino Pungračič, Vinsko kraljico Slovenije 2018

14.00 / hipodrom Ljutomer
Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Mladi kmetje – Uporabi sodobno tehnologijo in kmetuj pametneje!
Okrogli mizi sledi predstavitev dveh primerov dobrih praks
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / maneža
FENDT tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante
Organizatorji: Pomurski sejem in Interexport, medijski pokrovitelj ČZD Kmečki glas

16.00 – 17.00 / dvorana 2
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 38. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja makedonskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018

17.00 / maneža
Podelitev priznanj in nagrad 20. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov

Ponedeljek, 27. 8. 2018

dan govedorejcev │dan živilcev │dan veterinarjev │dan semenarjev │dan Porabja │dan Zagrebačke županije

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

9.00 – 11.30 / dvorana 5
Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in agroživilstva
Program:
– Pozdrav in predstavitev vsebine srečanja
– Motivacijski govor mladega kmeta
– Predstavitev najpogostejših pasti in zagat pri kmetovanju mladega kmeta
– Spoznajmo se
– Moj poklic danes
– Moj poklic jutri
– Možnosti povezovanja
– Neformalno druženje
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

9.30 – 11.15 / dvorana 1
Javna razprava o predlogu strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019-2024 po Zakonu o promociji
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

10.00 – 11.30 / dvorana 3
Seminar: »Make in India« – Priložnosti v živilsko-predelovalni industriji
Organizator: Veleposlaništvo Indije
Program

10.00 – 11.30 / dvorana 4
Posvet kmečkih žena: Vključevanje in sodelovanje v stanovskih organizacijah
Organizator: Zveza kmetic Slovenije

10.00 – 12.30 / maneža
Ocenjevanje razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.30 – 12.30 / dvorana 2
Predavanje: Ekološka živila v gastronomiji – prispevek k dvigu kakovosti in varovanju okolja
Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline

11.00 / Vinski hram
Srečanje Katarine Pungračič, Vinske kraljice Slovenije 2018, z vinskimi kraljicami iz drugih držav

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Akvakultura – steber prihodnjega razvoja ribištva v Sloveniji
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 13.00 / hala B, razstavni prostor ČZD Kmečki glas
Pogovor z avtorico Mišo Pušenjak in predstavitev knjige NARAVNO VARSTVO VRTNIN. Knjiga bo naprodaj po 20-odstotno znižani, sejemski ceni
Organizatorja: ČZD Kmečki glas

11.00 – 12.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično rotacijsko kosilnico;
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje
Organizator: INO Brežice d.o.o.

11.30 – 14.15 / dvorana 1
Veterinarski posvet
Organizatorji: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Veterinarska zbornica in Veterinarska fakulteta

11.30 / demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 – 13.00 / dvorana 3
Predavanje: Podeželje kot priložnost za mlade kmete in nova delovna mesta
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00 – 13.00 / dvorana 4
Predavanje: Predstavitev nove evropske uredbe o označevanju osnovnih sestavin v živilih (poreklo izdelka in poreklo surovine, ki ga sestavlja)
Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

12.00 – 17.00 / dvorana 5
Seminar in okrogla miza: Preobrazba agroživilstva skozi nove paradigme lokalne dobave, digitalizacije in sodelovanja
Organizatorja: Pomurski tehnološki park

Program in prijave

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.00 – 12.30 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3
Postavitev haloškega klopotca
Organizator: LAS Haloze-PRJ Halo in Turistično društvo Cirkulane

13.00 – 14.30 / maneža
Podelitev priznanj govedorejcem

13.00 – 13.30 / demonstracijski prostor
Simulacija nesreče na kmetiji v sklopu projekta »Nevarnost na kmetiji«
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine s pomočjo PGD Gornja Radgona

13.30 / demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

13.30 – 14.00 / dvorana 4
Novinarska konferenca: Kdo naj slovensko zemljo obdeluje v bodoče?
Organizator: Sindikat kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine

13.00 – 15.00 / dvorana 2
Posvet: Odnosi v verigi preskrbe s hrano – partnerji in njihova vloga pri odpravljanju nepoštenih praks
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in Agencija RS za varstvo konkurence

13.30 – 15.00 / dvorana 3
Posvet: Semenarstvo – Pomen uradno potrjenega (certificiranega) semena za uspešno pridelavo kmetijskih rastlin
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

14.00 – 15.30 / dvorana 4
Okrogla miza: Družinske kmetije – temelj ekonomskega in socialnega razvoja podeželja – prihodnost mladih kmetov
Organizator: Sindikat kmetov Slovenije

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz Haloz z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018 s Katarino Pungračič, Vinsko kraljico Slovenije 2018

15.00 / dvorana 1
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 56. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA:
– 22. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod
– 32. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov
– 39. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov
– 37. odprtega natečaja »Slovenski oskar za embalažo 2018«

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Mladi kmetje – Vsaka kmetija je lahko uspešna
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično rotacijsko kosilnico;
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje
Organizator: INO Brežice d.o.o.

16.00 – 17.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnega okoliša Prekmurje z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018

17.00 / Zdraviliški park Radenci
9. Salon Traminec

Torek, 28. 8. 2018

Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije │dan vinogradnikov in vinarjev │dan konjerejcev │dan ljutomerskega kasača│dan sadjarjev│dan sommelierjev │dan Madžarske

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

9.30 – 11.00 / dvorana 2
Posvet: Za in Proti – vsebinska prenova Zakona o vinu: o proaktivnih spremembah vinskega zakona in prihodnosti sektorja
Organizator: Vinska družba Slovenije d.o.o.

9.30 – 10.30 / dvorana 4
Posvet: Robotika v kmetijstvu
9.30 – 9.50 Robotika v kmetijstvu (prikaz manjšega študentskega robota FKBV), Jurij Rakun FKBV
9.50 – 10.10 Robotizacija večjih kmetijskih platform (Eip-agri Italija), Giorgio Pantano, Az. Agricola, partner v EIP Rovitis
Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo

9.30 – 11.00 / dvorana 5
Madžarski poslovni forum
Organizator: Madžarska nacionalna trgovska hiša in Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani
Vabilo
Meghivo

10.00 – 11.30 / dvorana 1
Srečanje ob dnevu KGZS: Nova SKP – priložnost za Slovenijo in mlade kmete?
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00 – 11.00 / dvorana 3
Predavanje: Hrušev ožig 2003-2018 in Marmorirana smrdljivka – nov škodljivec rastlin
Organizatorja: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

10.00 – 11.00 / maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Jahalnim klubom Kasco Svečina

10.00 – 11.00 / Vinski hram
Srečanje sommelierjev in predstavitev vin Kraljica d.o.o.

11.00 – 16.00 / dvorana 5
Mednarodno kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS AGRA 2018
Organizatorji: Mariborska razvojna agencija / Enterprise Europe Network in Pomurski sejem d.d.

11.00 – 12.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj rejcem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Mladi kmetje – Kako narediti življenje in delo na kmetiji bolj privlačno za mlada dekleta?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 12.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično rotacijsko kosilnico;
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje
Organizator: INO Brežice d.o.o.

11.30 – 12.45 / dvorana 1
Podelitev priznanj »S kmetije za vas«
Organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ČZD Kmečki glas in Finance

11.30 – 14.00 / dvorana 2
Sadjarski posvet 2018

11:30-11:45
Slavnostni podpis dogovora o sodelovanju sadjarjev iz Slovenije in Hrvaške
11:45-12:15
Napoved pridelka jabolk in hrušk v letu 2018 (g. Boštjan Kozole, predsednik Sekcije za sadjarstvo)
12:15-12:45
Promocija sadja v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ga. Janja Kokolj Prošek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano )
12:45-13:30
Novosti v pridelavi hrušk in češenj (prof. dr. Stanislav Tojnko, prof. dr. Mario Lešnik, prof. dr. Tatjana Unuk, Fakulteta za kmetijstvo biosistemske vede, Univerza v Mariboru)
13:30 – 14:00
Razprava in zaključek posveta
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Sekcija za sadjarstvo
Program

11.30 / demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.30 – 12.30 / Vinski hram
Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.45 – 13.30 / dvorana 1
Druženje ob dnevu KGZS
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Predstavitev projekta »Young Village Folk«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00 – 13.30 / Vinski hram
Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2018

13.00 – 14.00 / maneža
Predstavitev tradicionalne pasme ljutomerski kasač (z zmagovalci derbijev in ostalih rejskih dirk)
Organizator: Kasaško rejsko združenje Slovenije

13.30 / demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 – 14.45 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Svečana oznanitev evropske trgatve
Organizator: Društvo Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo

14.00 – 14.30 / Vinski hram
Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja

14.00 – 15.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

15.00 – 16.30 / dvorana 1
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj 44. odprtega državnega ocenjevanja vin in 8. odprtega državnega ocenjevanja BIO vin Vino Slovenija Gornja Radgona

15.00 – 18.00 / dvorana 2
Srečanje pomurskih in podravskih gostincev
Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Kako lahko slovenski proizvajalci hrane zaščitijo svoja živila pred škodljivimi posegi s strani konkurence?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

15.00 – 16.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično rotacijsko kosilnico;
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve INO VIBRATION CONTROL in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje
Organizator: INO Brežice d.o.o.

15.00 – 17.00 / dvorana 4
Delavnica: Podeželsko mladinsko delo – opolnomočenje mladih preko mladinskega dela, da ostanejo na podeželju
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju z EPeKa
(delavnica poteka v angleškem jeziku)

16.00 – 17.00 / maneža
Predstavitev tradicionalne pasme ljutomerski kasač (z zmagovalci derbijev in ostalih rejskih dirk)
Organizator: Kasaško rejsko združenje Slovenije

16.00 – 17.00 / pred Vhodom 1
Voden sprehod: Invazivne tujerodne vrste v naši okolici – naučimo se jih prepoznati
Organizator: Zavod RS za varstvo narave, projekt Life Artemis, s podporo Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18.00 / ŠRC Gornja Radgona
Nogometna tekma Vinske reprezentance Slovenije

Sreda, 29. 8. 2018

dan slovenskih zadružnikov │ dan prašičerejcev │dan rejcev drobnice │ dan kmetijsko-živilskega šolstva

9.00 – 10.30 / dvorana 4
Konferenca: Pomen naravovarstvenega izobraževanja za uspešno kmetovanje
Organizator: Konzorcij biotehniških šol Slovenije

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

9.00 – 17.00 / hala C1, Agrina kuhinja
TUŠev kulinarični kotiček – pokušnja tradicionalnih jedi pripravljenih na sodoben način, predstavitev Matica Vizjaka – Inovativnega mladega kmeta 2017, predstavitev pridelovalcev za TUŠevo znamko “Slovensko, s podeželja”
Organizator: Engrotuš d.o.o.

9.30 – 11.30 / dvorana 3
Posvet: Seneno mleko in seneno meso – priložnost dodane vrednosti v kmetijstvu
Degustacija senenega mleka in mlečnih izdelkov iz senenega mleka z Mlečno kraljico Zelene doline 2018
Organizator: IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

10.00 – 13.00 / dvorana 1
Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije
Organizator: Zadružna zveza Slovenije

10.00 – 11.30 / dvorana 2
Posvet: Priprava nove zakonodaje na področju živinoreje
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

10.00 – 12.30 / dvorana 5
Okrogla miza: Predstavitev novega poslovnega modela v slovenski prašičereji
Predava: David Skornšek, direktor Farm Ihan
Okrogli mizi sledi podelitev priznanj najboljšim rejam
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Slovensko zvezo prašičerejcev

10.00 – 12.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 – 13.00 / dvorana 4
Posvet: Izbrana kakovost in Zakon o promociji
Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Mladi kmetje – Prenos znanja in izkušenj mladih iz tujine na domače dvorišče
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 13.00 / hala B, razstavni prostor ČZD Kmečki glas
Pogovor z avtorico Marjetko Ženko in predstavitev knjige REJA OVC IN KOZ. Knjiga bo naprodaj po 20-odstotno znižani, sejemski ceni
Organizatorja: ČZD Kmečki glas

12.00 – 13.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

11.30 / demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 – 14.00 / dvorana 2
Ekosocialni forum: Potencial družinskih kmetij v Sloveniji za socialne inovacije
Organizator: Ekosocialni forum Slovenije

12.00 – 15.00 / dvorana 3
Srečanje partnerjev SRIP HRANA
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.30 – 15.00 / dvorana 1
Okrogla miza: Pomen klopotca za vinsko regijo Štajerske
Organizatorji: LAS Haloze-PRJ Halo, Katarina Pungračič, Vinska kraljica Slovenije 2018 in Turistična zveza Slovenije
Vabilo

13.30 – 16.30 / dvorana 4
Seminar o pasmi krškopoljski prašič
Organizatorja: KGZ Novo mesto in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev

13.30 / demonstracijski prostor
Demonstracija varnega dela z motorno žago
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

13.30 – 14.00 / hala C1, Agrina kuhinja
Posvet: “Slovensko, s podeželja” – priložnost za pridelovalce
Organizator: Engrotuš d.o.o.

14.00 – 14.30 / maneža
Predstavitev pasem ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji, s strokovnim komentarjem
Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

14.00 – 15.30 / dvorana 2
Posvet: Sladkorna pesa nas povezuje – primer uspešnega povezovanja pridelovalcev v skupino proizvajalcev in priložnost za mlade kmete
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018 s Katarino Pungračič, Vinsko kraljico Slovenije 2018

14.30 – 15.00 / maneža
Prikaz striženja ovc in rokovanja z drobnico
Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Mladi kmetje – Povezovanje povečuje uspešnost kmetovalcev – kako ga okrepiti?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 15.30 / maneža
Podelitev priznanj MKGP za najboljše reje drobnice v letu 2018

15.30 – 16.00 / maneža
Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme kraški ovčar in podelitev priznanj lastnikom
Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

16.00 – 17.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnih okolišev Slovenska Istra in Vipavska dolina z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018

16.30 – 17.30 / dvorana 4
Predavanje: Varovanje drobnice pred vsiljivci in zvermi s pomočjo kraškega ovčarja
Organizator: Klub kraških ovčarjev Slovenije

17.00 – 18.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Četrtek, 30. 8. 2018

dan avstrijske Štajerske │dan naravnih parkov│ dan ekološkega kmetijstva │ dan pridelovalcev zelenjave │dan sejemskih vrtov │ dan Eko civilne iniciative Ekoci │ dan traktorjev Steyr

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

10.00 – 12.00 / dvorana 1
Posvet: Industrijska konoplja – izzivi v bio krožnem gospodarstvu v praksi
– Ogled in predstavitev poligona Zeleni dragulji narave; predstavitev sort industrijske konoplje, ki so najbolj primerne kot surovina za tekstil ter za prehranske namene in ostalih sort konoplje, posajenih v okviru Poligona s strokovnim vodenjem
– Katere sorte konoplje se nakazujejo kot najbolj primerne za pridelavo semena in olja v naših razmerah, dr. Barbara Čeh, IHPS
– Mehanske lastnosti vlaken iz različnih sort konoplje, pridelane v naših razmerah, dr. Silvo Hribernik, Fakulteta za strojništvo UM
– Tržni potenciali v bio gospoodarstvu in pomen v lokalni skupnosti
– Razglasitev nagrajencev in podelitev priznanj Ekoci Green design
Organizatorja: Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

10.00 – 11.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 – 13.00 / dvorana 4
Posvet: izbrana kakovost – zelenjava
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 – 12.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

12.00 – 14.00 / dvorana 2
Posvet: Zelena javna naročila ekološke hrane v javnih zavodih
Organizator: Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

12.00 / zunanji prostor pred upravo sejma
9. srečanje starodobnih traktorjev Steyr
Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja

13.00 – 14.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 / dvorana 5
Srečanje ob 50. dnevu avstrijske Štajerske – srečanje regij Slovenske Gorice in jugovzhodne avstrijske Štajerske
Organizator: Okrajno glavarstvo Jugovzhodne Štajerske v sodelovanju z regijo Slovenske Gorice, regijo Jugovzhodne avstrijske Štajerske ter Pomurskim sejmom

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnih okolišev Kras in Goriška Brda z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018 s Katarino Pungračič, Vinsko kraljico Slovenije 2018

15.00 – 16.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnih okolišev Dolenjska, Bizeljsko Sremič in Bela Krajina z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2018

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.