20. - 25. 8. 2022 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Strokovne razstave 2019

RAZSTAVA SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI

Predstavitev avtohtonih pasem na sejmu AGRA pomeni promocijo naše žive kulturne dediščine. Prikazani bodo cikasto govedo, krškopoljski prašič, jezersko-solčavska ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, kranjska čebela in štajerska kokoš. Prisotni rejci bodo izdelke avtohotnih pasem ponudili obiskovalcem v pokušnjo in nakup. Vrstile se bodo delavnice in prikazi dejavnosti. Njihovi pridelki in izdelki bodo pomemben člen pri promociji projekta Slovenija – gastronomska regija EU 2021.
Dan avtohtonih pasem domačih živali bo nedelja, 25. 8. 2019.RAZSTAVA GOVEDI

Razstava govedi bo predstavila plemenske telice lisaste, črno bele in rjave pasme, kravo cikaste pasme s teletom, krave dojilje s teleti lisaste in rjave pasme, plemenske bike lisaste, črno bele, rjave, limuzin in šarole pasme, vola lisaste pasme in brejo telico lisaste pasme, mesni tip. Iz sosednje Avstrije bo razstavljenih 5 plemenskih telic. Vsak dan bodo živali, ki sodelujejo na sejemski razstavi, predstavljene tudi s strokovnim komentarjem v maneži Na sejemsko nedeljo bo potekala predstavitev vodenja teličkov s strani otrok v starosti od 5 do 12 let na maneži. Poreklo živali za razstavo so kmetije mladih prevzemnikov in kmetije iz sheme Izbrana kakovost.
Na Dan govedoreje, v ponedeljek, 26. 8. 2019, bo potekalo ocenjevanje razstavljenih živali s podelitvijo priznaj rejcem ter stanovsko srečanje govedorejcev. Podeljena bodo tudi najboljšim rejam. Tradicionalno bodo razstavljene tudi živali iz Avstrijske Štajerske , ki je letos dežela partner sejma AgraRAZSTAVA KONJ

Razstava konj bo obsegala 12 živali slovenske avtohtone in tradicionalnih pasme. Razstavljeni bodo po 2 kobili z žrebetom in po 1 plemenski žrebec pasem lipicanec, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj, ljutomerski kasač in haflinški konj. Gost razstave bo pasma Bosanski planinski konj.
Na Dan konjereje, v torek, 27. 8. 2019 bo potekala predstavitev razstavljenih živali v maneži s strokovnim komentarjem strokovnega vodje posamezne pasme. Športno konjeniško dejavnost bosta predstavila Fakulteta za biosistemske vede Maribor in Klub Kasko iz Svečine. Potekala bo predstavitev kasačev. Posavski konji bodo nastopili v povorki. MKGP bo podelilo priznanja najboljšim rejam.NOVOST NA SEJMU - ŠPORTNA KONJEREJA

Na novo ustanovljen Inštitut za ekonomiko in tehnologije športne konjereje pod okriljem Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV UM) v sodelovanju z Jahalnim klubom (JK) Kasco Svečina že od leta 2010 proučuje in raziskuje najnovejše tehnologije pri oskrbi in reji športnih konj. Skozi pedagoško in raziskovalno delo se znanja in izkušnje profesorjev in študentov prepletajo s stroko in mladimi jahači. Jahalni klub Kasco Svečina, kateri je leta 2017 praznoval deseto obletnico delovanja, z infrastrukturo in izposojo (tekmovalnih) konj omogočajo študentom priti do novih znanj in spoznanj. Študenti se s klubom povezujejo preko obveznih pedagoških vaj pri predmetu Ekonomika in tehnologije športne konjereje in seminarskih ter zaključnih del njihovega študija. Odličen doprinos k novim spoznanjem so prinesle raziskave ki so bile narejene med letom 2010 in 2016 ter so bile usmerjene v proučevanje izbire tehnološko in ekonomsko najbolj ustreznega nastilja za konje, proučevanju stresnih situacij pri intenzivnem treniranju konj v preskakovanju zaprek in izračunavanju najustreznejšega krmnega obroka za športne konje.
V maneži bodo v torek, 27. 8. 2019 med 13. in 14. uro bodo na maneži predstavili preskakovanje zaprek, kot ene izmed športnih disciplin konjeništva, rezultate in dosežke sodelovanja med stroko in prakso.RAZSTAVA PRAŠIČEV

Razstava prašičev v letošnjem letu ne bo obsegala živih živali zaradi tveganja z okužbo afriške prašičje kuge. Ta se v Slovenijo sicer še ni razširila, potrebno pa je storiti vse, da se tudi ne bi.
Na predstavitvi slovenske prašičereje bodo sodelovali predstavniki krovnih rejskih organizacij in strokovnih organizacij za vzrejo prašičev, ki bodo informirali obiskovalce o dosežkih rejskega programa SloHibrid. Svoje stanovsko srečanje bodo imeli v sredo. Na ta dan bodo nagrajena tudi zgledna vzrejna središča in vzorčne kmetije, ki vzrejajo oziroma uporabljajo plemenske živali, s katerimi dokazujejo, da je tudi z domačimi živalmi mogoče dosegati odlične rezultate prireje. Predstavitev so posvetili ozaveščanju prašičerejcev, kako lahko svoje reje zaščitijo s preprečevanjem vseh možnih poti prenosa bolezni (ograjevanje rej, urejanje vhoda/izhoda za ljudi in prašiče, izvedba karantene za kupljene živali, previdnost pri prehrani, prevozih, potovanjih … )
Geslu »kupujmo, vzrejamo in jejmo slovensko«, dodajajo »varujmo slovensko«!DRŽAVNA RAZSTAVA DROBNICE

Razstava drobnice bo obsegala 20 ovac in ravno toliko 20 koz iz slovenskega selekcijskega programa.DRŽAVNA RAZSTAVA ČEBELARSTVA

Državno razstavo čebelarstva pripravlja Čebelarska zveza Slovenije, Zveza čebelarskih društev Pomurja in Javna svetovalna služba v čebelarstvu. Razstavo bodo spremljali prikazi in prodaja slovenskega medu in izdelkov iz medu, literature, panjev in opreme za čebelarje. Obiskovalce bodo vabili napihljiv čebelnjak in VR vsebine s čebelarsko tematiko ter degustacije medenega peciva in medu.
Dan čebelarjev v nedeljo, 25. 8. 2019 bo ob 10.00 uri podčrtala svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo, ob 11.00 uri pa bo sledila 2 Strokovna razprava: Sodobne tehnologije kot pomoč čebelarju.

Čebelji hram bo nadgrajen z digitalnimi vsebinami, ki so namenjene predvsem mladim . Tukaj bo razstava ocenjenih medov in prodaja izdelkov čebelarskih društev PomurjaDRUGE ŽIVALI Z GOSPODARSKIM IN LJUBITELJSKIM POMENOM

V okviru razstave malih živali bodo razstavljeni fazani, golobi, kunci, kokoši in race.
Ponovno smo »aktivirali« Vrtec malih živali v organizaciji Društva malih pasemskih živali Gornja Radgona

Razstava rib bo prikazala sladkovodne ribe v ribniku.VZORČNI NASADI

OSREDNJI SEJEMSKI VRT BIOTEHNIŠKE ŠOLE RAKIČAN

Osrednji sejemski vrt, ki ga ureja Biotehniška šola Rakičan, bo urejen kot nekdanji kmečki vrt s staro hišo, repliko gradnje v pomurskem prostoru. V tem samooskrbnem vrtu se bodo lahko obiskovalci lahko sprehodili med več kot 300 rastlinami, med hibridi koruze, krompirjem, kapustnicami, solatnicami in stročnicami, strniščnimi in prezimnimi dosevki, travami, okrasnimi travami in TDM, alternativnimi poljščinami, začimbnicami in dišavnicami, cvetlicami enoletnicami, dvoletnicami in trajnicami. Prikazani pa bodo tudi pleveli.PERMAKULTURA IN NARAVNA GRADNJA

Permakulturni vrt s hiško iz slamnatih bal, Permakulturni center Pomurskega sejma, ponuja vsakodnevne praktične delavnice s področja trajnostne ekološke gradnje, permakulture v poljedelstvu, sadjarstvu in v vrtnarstvu ter predavanja o zdravju in uporabi endokanaboidov v zdravstvu. Na njem bo izpostavljen tudi pomen murve v povezavi s sviloprejstvom.

Povezava do programa dogajanja

 

 

 

 

 

 

Povzetek projekta Permakulturni center Pomurskega sejmaOGLEDNI NASAD ZELENI DRAGULJI NARAVE

Sejemska njiva – poligon Zeleni dragulji narave prikazuje v sodelovanju z Ekoci, ekocivilno iniciativo Slovenije in Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kolekcije različnih sort konoplje, zelišč za različno uporabo, rastlin za samooskrbni preživitveni krog (vrtnine in poljščine), namakalne sisteme in energijske točke.

Podrobnejši program dogajanja