26. - 31. 8. 2023 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100Share

Namen Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji