20. - 25. 8. 2022 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100Share

Radio televizija Slovenija, Regionalni center Maribor