20. - 25. 8. 2022 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Strokovni in spremljevalni program

STROKOVNI PROGRAM PO DNEVIH

 

Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek

 

Vsak dan

9.00–18.00 / N3
Vodeni ogledi po sejemskih vrtovih:
• vrt Biotehniške šole Rakičan
• poligon Zeleni dragulji narave
• permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave
• permakulturne delavnice pri slamnati hiški

Predstavitve na stojnicah ob poligonu Zeleni dragulji narave:
• Poti do imunske odpornosti predstavljajo kmetije: Vidov brejg, Garden taste in Haskap
• Predstavitev izdelkov iz bioplastike LIFE BioTHOP
• Izmenjevalnica semen iz znanja v organizaciji gibanja Oskrbimo Slovenijo Štafeta semen in Ajda Štajerska
• Izmenjevalnica znanj – energija zemlje, prostora in telesa v izvedbi Alfreda Brinovca, Stekluk
• Od semena lanu Urban do platna, Turistično društvo Destrnik
• Organizacija: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije
Program dogajanja

Predstavitve ob slamnati hiški:
• Sonaravno vrtnarstvo
• Skladiščenje sadja in zelenjave
• Sadjarstvo
• Živali kot pomočniki
• Vodni ekosistemi
• Permakulturna pedagogika
• Organizacija: Društvo za permakulturo Slovenija

Hala D1, razstava prašičev:
• Otroški kotiček
• Svetovanje (razen v času predstavitev)

Sobota, 21. 8. 2021

dan mladih kmetov │ dan oračev

9.00–18.00 / Permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave
Sonaravno vrtnarstvo

10.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Otvoritev 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA

10.00–13.00 / dvorana 4
Šahovski turnir za mlade za pokal Pomurskega sejma
Organizator: Šahovsko društvo Gornja Radgona

11.00–11.30/ hala D1, razstava prašičev
Slovenske pasme in hibridi za uspešno prirejo pitancev

11.30–13.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

12.00 / gozdno parkovni nasad
Posaditev drevesa v čast sejemski državi partnerici Franciji

12.00 -13.00 / dvorana 2
Novinarska konferenca: Stanje v kmetijstvu in strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027
Sodelujoči: g. Borut Florjančič – predsednik ZZS, g. Roman Žveglič – predsednik KGZS, g. Anton Medved – predsednik SKS, ga. Anja Mager – predsednica ZSPM
Vabilo

13.00–13.30 / hala D1, razstava prašičev
Predstavitev mesnin krškopoljskega prašiča

13.00–14.00 / dvorana 3
Haskap – sadež prihodnosti
Organizator: Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije v sodelovanju z IHPS, Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

14.00–14.30 / hala D1, razstava prašičev
Zunanja in notranja biovarnost za prašiče

14.00–15.30 / maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja tramincev z ocenjevanja vin ITC 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

14.30 – 16.30 / dvorana 3
Predstavitev projekta, ki ga UNESCO priznava kot enkratno nesnovno dediščino človeštva ( CORAM )
Organizator: Francoske ustanove za kmetijsko usposabljanje v sodelovanju s slovenskimi šolami

15.00 – 17.00 / hala A, razstavni prostor BF UL
Ozaveščanje o pomenu ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali ( mag. Danijela Bojkovski )
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, oddelek za zootehniko

16.00–18.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja BIO vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

17.00 / maneža
Povorka traktorjev ter predstavitev državnega tekmovanja oračev in tekmovanja za pokal Pomurskega sejma

Nedelja, 22. 8. 2021

dan čebelarjev │dan gozdarjev in gozda │ dan podeželske mladine│dan kmetijske tehnike │dan rejcev avtohtonih pasem živali |dan Madžarske

9.00–10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministra z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol

9.00–18.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Tržnica mladih kmetov
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

9.00–18.00 / Permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave
Skladiščenje sadja in zelenjave
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenija

9.00–10.30 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

9.30 – 11.30 / dvorana 3
Predstavitev projekta, ki ga UNESCO priznava kot enkratno nesnovno dediščino človeštva ( CORAM )
Organizator: Francoske ustanove za kmetijsko usposabljanje v sodelovanju s slovenskimi šolami

10.00–12.00 / dvorana 1
Svečana razglasitev in podelitev priznanj:
– 2. mednarodnega ocenjevanja medenih pijač in
– 20. ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo
– Razvitje praporja Čebelarske zveze društev Pomurja

10.00–12.00 / dvorana 4
Strokovna razprava: Sodobne tehnologije v kmetijstvu
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Vabilo

10.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor BF UL
Nasveti za nego in varstvo gozdov in čebelje paše v gozdu ( prof. dr. Maja Jurc )
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

10.00 / demonstracijski prostor
Tekmovanje »Prikaz spretnosti lastnikov gozdov pri varnem delu z motorno žago«.
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

10.00 – 11.30 / dvorana v hali C3
Madžarsko-slovenski poslovni forum
Organizator: CED Omrežje za razvoj gospodarstva Srednje Evrope, neprofitna d.o.o.
Program

11.00–12.00 / maneža
Predstavitev slovenskih avtohtonih pasem s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj rejcem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

11.00–11.30 / hala D1, razstava prašičev
Slovenske pasme in hibridi za uspešno rejo pitancev

12.30–14.00 / maneža
Revija razstavljene govedi s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00–13.00 / dvorana 2
Strokovno predavanje za čebelarje – Ocena letošnje čebelarske sezone in priprava čebel za uspešno prezimovanje.
Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu

12.00–13.30 / dvorana 3
Gozdni dialog in lastninske pravice
Organizator: Zveza lastnikov gozdov Slovenije

13.00–13.30 / hala D1, razstava prašičev
Predstavitev mesnin krškopoljskega prašiča

13.30 / Vzorčni nasad
Odprtje visokotehnološkega vzorčnega sejemskega čebelnjaka
Organizator: Čebelarska zveza Slovenije in Pomurski sejem

14.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Vplivi podnebnih sprememb na kmetijstvo – kakšne so rešitve in učinkoviti ukrepi?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja penečih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

14.00–14.30 / hala D1, razstava prašičev
Dobrobit in sodobni hlevi za prašiče

14.30 – 16.30 / dvorana 3
Predstavitev projekta, ki ga UNESCO priznava kot enkratno nesnovno dediščino človeštva ( CORAM )
Organizator: Francoske ustanove za kmetijsko usposabljanje v sodelovanju s slovenskimi šolami

15.00 – 17.00/ hala A, razstavni prostor BF UL
Nasveti za nego in varstvo gozdov in čebelje paše v gozdu ( prof. dr. Maja Jurc )
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

15.00 – 17.00 / maneža
Podelitev priznanj 22. sekaškega tekmovanja
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja avtohtonih sort z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

17.15 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

Ponedeljek, 23. 8. 2021

dan govedorejcev │dan živilcev │dan gastronomije │dan ekološkega kmetijstva

9.00–10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministra z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol

9.00-18.00 / hala A, razstavni prostor SKZG RS
Strokovnjaki svetujejo obiskovalcem: Plačilni pogoji pri pravnih poslih s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

9.00–18.00 / Permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave
Sadjarstvo
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenija

9.00–10.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

9.30–11.30 / dvorana 2
Posvet o nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano.
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Javna agencija za varstvo konkurence in Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

9.30–11.30 / dvorana 3
Novost – bioplastika in biorazgradjiva embalaža iz hmeljevine iz Savinjske doline – Biokrožno gospodarstvo v praksi
Organizator: Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

9.30–12.30 / dvorana 1
Ekološko kmetijstvo
Razprava predstavnikov MKGP, Evropske komisije, Fakultete za kmetijstvo, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, KGZS in COPA – COGECA
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Program

10.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor BF UL
Nasveti o žganjekuhi ( prof. dr. Rajko Vidrih )
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v LJ, oddelek za živilstvo

10.00–13.00 / dvorana 4
Zaključna delavnica: neMOČ podeželja
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine
Vabilo

10.00–12.00 / dvorana v hali C3
Water2REturn capacity building workshop – Predstavitev integriranega sistema za čiščenje odpadne vode
Organizacija: Konzorcij Water2Return (W2R)
Program
Shema
Galerija

10.00–12.30 / maneža
Ocenjevanje razstavljene goveje živine
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00–11.30 / hala D1, razstava prašičev
Slovenske pasme in hibridi za uspešno prirejo pitancev

12.00 / Vinski hram
Slepa degustacija vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

12.00–13.30 / dvorana 3
So lahko male kmetije konkurenčne?
Organizator: Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pilotni projekt: Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD

12.00–13.30 / dvorana 2
Srečanje SIP s poslovnimi partnerji

12.30–14.30 / dvorana C3
Water2REturn capacity building workshop – Predstavitev integriranega sistema za čiščenje odpadne vode
Organizacija: Konzorcij Water2Return (W2R)
Program
Shema
Galerija

13.00–13.30/ hala D1, razstava prašičev
Predstavitev mesnin krškopoljskega prašiča

13.00–15.00 / dvorana 1
Predstavitev rezultatov projektov PRP 2014–2020 podukrepa M10.2 – Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Direktorat za kmetijstvo
Vsebina

13.00–14.30 / maneža
Podelitev priznanj govedorejcem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00–13.30 / gozdno parkovni nasad
Simbolična zasaditev oreha
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

14.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Je predsedovanje Svetu EU priložnost za slovensko kmetijstvo?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

14.00–15.30 / dvorana 4
Kako velik kos pogače lahko rejcu odreže mastitis?
Organizator: Slovensko društvo za kakovost mleka in zdravje vimena
Vsebina

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vinskih posebnežev z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

14.00–14.30/ hala D1, razstava prašičev
Zunanja in notranja biovarnost za prašiče

14.00 / dvorana 3
Bio oglje kot sredstvo za izboljšanje tal
Organizator: Društvo oglarjev Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Zavodom za gozdove

15.00 / prireditveni prostor pri upravi
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA:
– 25. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod
– 35. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov
– 42. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov

15.00 – 17.00 / hala A, razstavni prostor BF LJ
Nasveti o skladiščenju sadja in zelenjave ( prof. dr. Rajko Vidrih )
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v LJ, oddelek za živilstvo

15.00–16.30 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

15.30 / hala A, razstavni prostor MKGP
Javni forum EIT Food Hub Slovenija »Hrana in okolje – sinergije in antagonizmi«
Organizator: Biotehniška fakulteta in EIT Food hub Slovenija (izr. prof. dr. Aleš Kuhar)
Več o javnem forumu TU.
Več o EIT Food Hub Slovenija TU.
Program

16.00–18.00 / dvorana 1
Srečanje zavezništva za kmetijstvo
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine
Vabilo

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodne dežele Podravje z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

Torek, 24. 8. 2021

Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije │ dan veterinarjev │ dan turističnih kmetij │dan vinogradnikov in vinarjev │dan konjerejcev │dan ljutomerskega kasača│dan sadjarjev│dan sommelierjev

9.00–10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministra z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol

9.00 – 18.00/ hala A, razstavni prostor SKZG RS
Strokovnjaki svetujejo obiskovalcem: Vse o zakupu in nakupu kmetijskih zemljišč
Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

10.00–17.00 / dvorana v hali C3
Mednarodno kooperacijsko srečanje, Digitalizacija in inovacije v agroživilskem sektorju
Organizatorji: Regionalna razvojna agencija za Podravje / Enterprise Europe Network in Pomurski sejem, Prijave: https://innovation-digitalisation-in-agro-food.b2match.io/
Program
Program (en)

9.00–18.00 / Permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave
Živali kot pomočniki
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenija

9.00–11.00 / maneža
Revija gostujočih konj pasem ljutomerski kasač,
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

9.00–11.00 / dvorana 2
Sadjarski posvet 2021
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Sekcija za sadjarstvo

9.00 – 11.00 / dvorana 3
Posvet kmečkih žena: Današnji čas pušča težave tudi na podeželju. Bomo zmogli?
Organizator: Zveza kmetic Slovenije

9.00–10.30 / dvorana 4
Ekosistemske rešitve: Pridelava hrane v spremenjenih podnebnih razmerah na sonaraven način z modernimi pristopi, pilotni projekti Ekomale in Zel Pod
Organizator: Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

10.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor BF UL
Predstavitev nove knjige Namizno grozdje ( prof. dr. Denis Rusjan )
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v LJ, oddelek za agronomijo

10.00–13.00/ dvorana 1
Dan veterinarjev
Organizatorji: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Veterinarska zbornica in Veterinarska fakulteta
Program posveta

10.00–11.00 / Vinski hram
Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo

10.30 / hala A, razstavni prostor GZS – ZKŽP
Tiskovna konferenca ob podpisu izjave o krepitvi sodelovanja slovenskih vinogradnikov in vinarjev – povezani slovenski vinarji za razvoj vinskega sektorja
Organizator: Vinska družba Slovenije
Vabilo

11.00-13.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Posvet ob 20. obletnici ustanovitve Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Program:
– generalni direktor mag. Miran Mihelič: predstavitev vizije, ciljev, dosežkov in izzivov za prihodnost
-odgovori strokovnih uslužbencev ARSKTRP na vprašanja obiskovalcev in udeležencev posveta
Organizator: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

11.00 – 11.30 / hala D1, razstava prašičev
Slovenske pasme in hibridi za uspešno prirejo pitancev

11.30–13.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj rejcem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

11.00–12.00 / dvorana 4
Novi izdelki iz zelišč na malih kmetijah v ekosistemski pridelavi
Organizator: Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

11.30–14.00 / dvorana 2
Seja Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Seja je odprta za javnost.)
Organizator: Državni zbor RS

11.30–12.30 / dvorana 3
Predavanje: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Direktorat za kmetijstvo

11.30–12.30 / Vinski hram
Srečanje sommelierjev in vodena pokušnja tramincev iz ocenjevanja ITC – International Traminer Challenge

12.30–14.30 / dvorana 4
Vinogradniško vinarski posvet vinorodne dežele Podravje
Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Vsebina

13.00–14.00 / dvorana 3
Predavanje: Travniški sadovnjaki
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Direktorat za kmetijstvo

13.00–14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona

13.00–13.30 / hala D1, razstava prašičev
Predstavitev mesnin krškopoljskega prašiča

13.30 / dvorana 1
Povečevanje dodane vrednosti v prehranski verigi preko sledljivosti (primer sledljivosti za ekološko pridelano goveje meso)
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in partnerji projekta EIP EKOPAKT
Povzetek

13.30–15.30 / maneža
Preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Jahalnim klubom Kasco Svečina

14.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Afriška prašičja kuga – kako se zavarovati pred to boleznijo?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

14.00–15.00 / Vinski hram
Srečanje Združenja slovenskega reda vitezov vina in vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2021

14.00–14.30 / hala D1, razstava prašičev
Dobrobit in sodobni hlevi za prašiče

15.00 – 17.00 / hala A, razstavni prostor BF LJ
Nasveti za vinarje in ljubitelje dobrega vina ( prof. dr. Tatjana Košmerl )
Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v LJ, oddelek za živilstvo

15.00 / dvorana 2
Predstavitev poslanstva Revije o konjih

15.00–16.30 / prireditveni prostor pred upravo sejma
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj 47. odprtega državnega ocenjevanja vin,
11. odprtega državnega ocenjevanja BIO vin Vino Slovenija Gornja Radgona in
3. ocenjevanja tramincev ITC – International Traminer Challenge

16.00–17.00 / maneža
Revija razstavljene govedi s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

17.00 / dvorana 2
Predstavitev poslanstva Revije o konjih

17.00–18.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

Sreda, 25. 8. 2021

dan slovenskih zadružnikov │dan prašičerejcev │dan rejcev drobnice │dan kmetijsko-živilskega šolstva │ dan zamejskih Slovencev │ dan Eko civilne iniciative Ekoci

9.00–10.00 / hala A, hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministra z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol

9.00 – 18.00 / hala A, razstavni prostor SKZG RS
Strokovnjaki svetujejo obiskovalcem: Služnosti in drugi pravni posli
Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

10.00–17.00 / dvorana v hali C3
Mednarodno kooperacijsko srečanje, Digitalizacija in inovacije v agroživilskem sektorju
Organizatorji: Regionalna razvojna agencija za Podravje / Enterprise Europe Network in Pomurski sejem,
Prijave: https://innovation-digitalisation-in-agro-food.b2match.io/
Program
Program (en)

9.00–18.00 / Permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave
Vodni ekosistemi
Organizator: Društvo za permakulturo Slovenija

9.00–10.30 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

9:30–16.30 / dvorana 4
Strokovni posvet: Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (Mreža za podeželje in LEADER pisarna)
Vsebina

9.30–11.30 / dvorana 3
Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov
Organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladina in Konzorcij biotehniških šol
Vabilo

10.00–11.30 / hala D1, razstava prašičev
– Podelitev priznanj rejcem
– Ukrepi v naslednjem programskem obdobju za rejce prašičev
– Prašičereja v številkah
– Ekonomska učinkovitost v reji plemenskih svinj
– Potrebe in predlogi rejcev v naslednjem obdobju SKP

10.00–12.30 / dvorana 1
Slavnostna podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije
Organizator: Zadružna zveza Slovenije

12.30 – 14.00 / dvorana 1
Vloga kmetijskih zadrug pri krepitvi verig vrednosti
• Francosko zadružništvo in verige vrednosti s podpredsednikom Cogece in članom UO la Cooperation Agricolež
• Panelna razprava
(Predstavitve in razprava bodo simultano prevajani)
Organizator: Zadružna zveza Slovenije v sodelovanju s francosko zvezo La Cooperation Agricole

10.00 / sejna soba v upravi
Redna seja Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

11.00–12.30 / maneža
Revija razstavljene govedi s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00–12.00 / dvorana 2
Predstavitev ukrepov Skupne kmetijske politike 2023–2027, pomembnih za rejce drobnice
Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba

12.00 – 13.00 / dvorana 2
Novinarska konferenca: Težave z zvermi, neodzivnost oblasti in obup rejcev drobnice
Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

12.00–15.00 / dvorana 3
Srečanje partnerjev SRIP HRANA
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

13.00–14.30 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

14.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Zakaj mladih kmetijstvo ne zanima?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

14.00–16.00 / dvorana 2
Srečanje društva rejcev krškopoljskih prašičev
Organizatorja: Društvo rejcev krškopoljskih prašičev in Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije – Zavod Novo mesto

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodne dežele Posavje z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

16.00 / dvorana 1
Predstavitev rezultatov javnega posvetovanja Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Mreža za podeželje
Povzetek

15.00–16.00 / maneža
Predstavitev pasem ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji, s strokovnim komentarjem, prikaz striženja ovac in rokovanja z drobnico, podelitev priznanj MKGP za najboljše reje drobnice v 2021
Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

16.00–17.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodne dežele Primorje iz ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

16.30–17.00 / maneža
Predstavitev pastirskih psov slovenske avtohtone pasme kraški ovčar in podelitev priznanj lastnikom
Organizator: Klub kraških ovčarjev Slovenije v sodelovanju z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije

17.00–18.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

Četrtek, 26. 8. 2021

dan avstrijske Štajerske │ dan pridelovalcev zelenjave │dan semenarjev │dan sejemskih vrtov │ dan traktorjev Steyr

9.00–10.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Klepet ministra z obiskovalci ob kavi in dobrotah kmetijskih šol

9.00 – 18.00 / hala A, razstavni prostor SKZG RS
Strokovnjaki svetujejo obiskovalcem: Urejanje evidenc nepremičnin in neodplačni prenosi občinam
Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

9.00–17.00 / Permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave:
Permakulturna pedagogika
Organizacija: Društvo za permakulturo Slovenija

9.00–11.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

9.30–13.00 / dvorana 1
Posvet o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

10.00–12.00 / dvorana 2
TOPPS – praktične izkušnje glede prenosa znanja za omejevanje onesnaževanja voda s fitofarmacevtskimi sredstvi
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biostemske vede Univerze v Mariboru in Gospodarsko interesno združenje Fitofarmacije Slovenije

11.00 / hala A, razstavni prostor MKGP
Okrogla miza: Kaj nam prinaša strategija EU za gozdove?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11.00–11.30 / hala D1, razstava prašičev
Slovenske pasme in hibridi za uspešno prirejo pitancev

11.30–13.00 / maneža
Revija razstavljene govedi s strokovnim komentarjem
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00–16.00 / dvorana 2
Posvet »ČESEN, ŠALOTKA – SEME PRIHODNOSTI
Organizator: ŠHVU iz Celja, Amarant
Vsebina

13.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
11. srečanje starodobnih traktorjev Steyr
Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja Steyr – Kog

13.00–13.30 / hala D1, razstava prašičev
Predstavitev mesnin krškopoljskega prašiča

13.30–15.00 / maneža
Revija razstavljenih konj s strokovnim komentarjem
Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in priznane rejske organizacije

14.00 / dvorana 1
Srečanje ob 52. dnevu avstrijske Štajerske – srečanje regij Slovenske gorice in jugovzhodne avstrijske Štajerske
Organizator: Okrajno glavarstvo Jugovzhodne Štajerske v sodelovanju z regijo Slovenske gorice, regijo Jugovzhodne avstrijske Štajerske ter Pomurskim sejmom

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin rdečih sort iz ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020–2021

14.00–14.30 / hala D1, razstava prašičev
Dobrobit in sodobni hlevi za prašiče

16.00–17.00 / maneža
Revija razstavljene govedi s strokovnim komentarjem in predstavitev volovske vprege
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin belih sort z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Več informacij: Miran Mate, 041 263 107, miran.mate@pomurski-sejem.si