Strokovni program

Strokovni program


STANOVSKI DNEVI

Sobota, 22.8.

dan Pomurja

dan oračev

dan mladih kmetov

Nedelja, 23.8.

dan podeželske mladine

dan čebelarjev

dan gozdarjev in gozda

dan kmetijske tehnike

Ponedeljek, 24.8.

dan živilcev

dan govedorejcev

dan veterinarjev

dan Porabja

dan semenarjev

Torek, 25.8.

dan sadjarjev

dan KGZS

dan konjerejcev

dan vinogradnikov in vinarjev

dan turističnih kmetij

dan Madžarske

Sreda, 26.8.

dan slovenskih zadružnikov

dan prašičerejcev

dan kmetijsko živilskega šolstva

dan rejcev drobnice

Četrtek, 27.8.

dan naravnih parkov

dan ekološkega kmetijstva

dan pridelovalcev zelenjave

dan sejemskih vrtov

dan avstrijske Štajerske