Strokovni program

STANOVSKI DNEVI 21. – 26. 8. 2021

 

Sobota, 21.8.

dan mladih kmetov

dan oračev

 

Nedelja, 22.8.

dan podeželske mladine

dan čebelarjev

dan gozdarjev in gozda

dan kmetijske tehnike

dan avtohtonih pasem

 

Ponedeljek, 23.8.

dan živilcev

dan gastronomije

dan govedorejcev

dan veterinarjev

dan semenarjev

dan ekološkega kmetijstva

 

Torek, 24.8.

dan sadjarjev

dan KGZS

dan konjerejcev

dan vinogradnikov in vinarjev

dan turističnih kmetij

dan Madžarske

 

Sreda, 25.8.

dan slovenskih zadružnikov

dan prašičerejcev

dan kmetijsko živilskega šolstva

dan rejcev drobnice

 

Četrtek, 26.8.

dan naravnih parkov

dan pridelovalcev zelenjave

dan sejemskih vrtov

dan avstrijske Štajerske