25. - 30. 8. 2018 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Strokovne razstave

Strokovne razstave na sejmu

RAZSTAVA IZBRANIH SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI

V okviru razstave avtohtonih živali bodo predstavljeni najboljši primerki iz izbranih kmetij s statusom ARK ter kmetij, ki jih vodijo mladi prevzemniki. Sodelovali bodo cikasto govedo (krava – bikovska mati), krškopoljski prašič (svinja s pujski in merjasec), jezersko-solčavska ovca (ovce in oven), drežniška koza (koze in kozel), štajerska kokoš (kokoši in petelin) ter kranjske čebele.
Na Dan rejcev avtohtonih pasem domačih živali (nedelja, 26. 7. 2018) se bodo rejci, ki bodo na sejmu predstavljali svoje živali in promovirali izdelke, predstavili na odru v maneži. Vsak dan pa potekala degustacija in prodaja izdelkov prirejenih z razstavljenimi avtohtonimi pasmami domačih živali, iz mleka drežniške koze in cike, suhomesnati izdelki iz mesa krškopoljskega prašiča, med kranjske čebele … Belokranjske kmečke žene bodo prikazovale pletenje pletenja z volno avtohtonih ovac ter ponudile v pokušnjo belokranjsko pogačo. Vrstili se bodo prikazi predenja, polstenja ter izdelkov iz volne. Svoje izdelke iz avtohtonih rastlin in izdelavo zeliščnega mazila Pa bo predstavila TUDI ekosocialna kmetija.RAZSTAVA GOVEDI

Tudi pri razstavi govedi bodo imeli glavno vlogo mladi rejci, njihov podmladek pa bo sodeloval tudi na tekmovanju otrok v vodenju teličkov v nedeljo, 26. avgusta med 11.00 in 13.00 uro na maneži.
Razstavljenih bodo plemenski biki pasme LS, ČB, RJ, LIM in CHA, izbrane plemenite breje telice pasme LS, ČB ter RJ. Sodelovali bodo mladi plemenski biki LS, dojilje s teletom pasem LS in RJ, voli in breje telice mesnega tipa LS mesni, cika s teletom, ter krave dojilje s teleti pasem LIM in CHA. Predstavile se bodo tudi breje telice pasme LS iz sosednje Avstrije. V ponedeljek, 26. avgusta, na Dan govedorejcev, bo v maneži med 10.00 in 12.00 potekalo ocenjevanje živali, ki mu bo ob 13.00 uri sledila slavnostna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad.RAZSTAVA PRAŠIČEV

Prašičji hlev bo nudil na ogled plemenske merjasce ter mladice izbranih genotipov, posebej pa bo predstavljena tudi Krškopoljska pasma. Na dan prašičerejcev, v sredo, 29. 8. 2018 bo organizirana okrogla miza na temo mladi in prašičereja ter srečanje prašičerejcev Slovenije. Podeljena bodo tudi priznanja najboljšim rejam v kategoriji vzrejnih središč, vzorčnih kmetij in rej krškopoljskega prašičaDRŽAVNA RAZSTAVA DROBNICE

V okviru državne razstave drobnice bodo razstavljene vse pasme drobnice prisotne v Sloveniji. Razstavo bo spremljala prodaja izdelkov iz mesa, mleka in volne drobnice ter predstavitve na maneži. S prikazom striženja ovac in vodenja živali s psom pasme kraški ovčar bo še posebej živahno dogajanje na Dan rejcev drobnice, v sredo, 29. 8.2018.DRUGE ŽIVALI Z GOSPODARSKIM IN LJUBITELJSKIM POMENOM

Vabijo tudi razstava čebelarstva, malih živali, rib v ribniku ter enodnevne predstavitve kraških ovčarjev in paše drobnice z ovčarskimi psi.VZORČNI NASADI

Vzorčni rastlinski nasadi bodo ob čebelarskih poudarkih ponujali praktične delavnice in strokovno vodene oglede na osrednjem sejemskem vrtu, na permakulturnem in demonstracijskem vrtu ter v trajnih nasadih hmelja, slovenskega trsnega izbora, starih sort jablan in v gozdno parkovnem nasadu. Poligon Zeleni dragulji narave bo spodbujal pridelavo medovitih rastlin, konoplje ter lanu. Ob hiški iz slamnatih bal bodo predstavljeni sonaravna hrana in gradnja ter socialno podjetništvo.