Prijave

Prijavni obrazci


Prijavni obrazci AGRA 2020 v interaktivni obliki

•  Prijavnica AGRA 2020

Razdeljena prijavnica:

1-Prijava

Aneks k prijavi

• 2-Naročilnica za tehnične priključke

• 3-Propagandne storitve

4-Seznam dejavnosti za uvrstitev v katalog

Obrazec za naročilo opreme razstavnega prostora

Splošni pogoji razstavljanja

Dopolnitev pogojev razstavljanja

Izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo pošljite do roka prijave po pošti, faksu ali E-pošti.