Prijave

Prijavni obrazci


Prijavni obrazci AGRA 2021 v interaktivni obliki

•  Prijavnica AGRA 2021

Razdeljena prijavnica:

1-Prijava

• 2-Naročilnica za tehnične priključke

• 3-Propagandne storitve

4-Seznam dejavnosti za uvrstitev v katalog

Obrazec za naročilo opreme razstavnega prostora

Splošni pogoji razstavljanja

Izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo pošljite do roka prijave po pošti, faksu ali E-pošti.