20. - 25. 8. 2022 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

60. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

20. – 25. 8. 2022

ZAKLJUČNO POROČILO Z 59. MEDNARODNEGA KMETIJSKO-ŽIVILSKEGA SEJMA AGRA 2021

»Letošnjega, 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA ne bomo ocenjevali po številu razstavljavcev, velikosti razstavnih prostorov in številu obiskovalcev. Največji dosežek je, da smo ga pripravili v času epidemije in ukrepov, omejitev, ki nam niso vlivale optimizma, da bomo lahko sejem doživeli v živo. Ocenjevali ga bomo tudi po tem, da smo organizatorji skupaj z razstavljavci, s kmeti, živilsko industrijo in pristojnimi institucijami vztrajali, ker spoštujemo skoraj šestdesetletno sejemsko tradicijo in dolgoročno poslanstvo slovenskega podeželja.

Letošnja Agra je prebila led ukrepov in strahu. Z upoštevanjem PCT pogoja in z možnostjo testiranja in cepljenja na sami prireditvi je omogočila varno poslovno aktivnost in druženje, ki so ga že vsi pogrešali. Tudi tisti razstavljavci in obiskovalci, ki so se na sejem podajali z dvomi, so se ob zaključku prireditve odzvali z zadovoljstvom in zahvalami.

AGRA je še enkrat dokazala, da je več kot le sejem. Na njem se zrcalijo slovensko kmetijstvo, kmetijska politika in podeželje. Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU je AGRA z deželo partnerico sejma Francijo, ki bo za Slovenijo prevzela predsedovanje Svetu EU, odigrala ključno vlogo pri usklajevanju strategije razvoja slovenskega in evropskega kmetijstva, agroživilstva in gozdarstva.
Pri zaradi epidemioloških razmer še posebej zahtevni organizaciji in izvedbi smo organizatorji poskrbeli tudi za varnost in zdravje vseh udeležencev.
Največja zahvala za uspešno organizacijo sejma pa gre seveda kmetijstvu, živilski industriji, razstavljavcem in institucijam, ki so verjele v pozitivno sporočilo sejma AGRA ter obiskovalcem, ki so po dveh letih sejem AGRA ponovno pričakali in sprejeli kot veliki praznik zemlje, sonca in srca.

Hvala razstavljavcem, ki so uspeli v teh posebnih časih predstaviti najboljše, kar lahko ponudijo!

Na področju kmetijske tehnike so se predstavili vrhunski slovenski proizvajalci in najboljše tuje blagovne znamke s poudarkom na gozdarski mehanizaciji. Na področju živilske branže so bile zastopane najboljše slovenske živilske blagovne znamke in odlični izdelki dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

V strokovnem delu so bili na ogled vzorčni nasadi kmetijskih in vrtičkarskih rastlin, gozdno parkovni nasad in nasad medovitih rastlin z novim, sodobnim vzorčnim čebelnjakom.

Živinorejske razstave so ponujale kvalitetne predstavitve govedoreje, konjereje, reje drobnice in malih živali s poudarkom na avtohtonih slovenskih pasmah.

Predstavile so se institucije, ki so oblikovale tudi vsebino aktualnih in tehtnih strokovnih posvetov, srečanj in razstav. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z ministrom dr. Jožetom Podgorškom in celotno strokovno ekipo je sejem AGRA izkoristilo kot priložnost za predstavitev in srečanja z vsemi deležniki na področju kmetijstva in prehrane. Zadružna zveza Slovenije je ob sejemski predstavitvi organizirala podelitev priznanj in strokovno srečanje z zadružnimi kolegi iz Francije. Kmetijsko gozdarska zbornica je predstavila kmetijske zavode, največje nevladne organizacije v kmetijstvu in posamezne kmetije ter sodelovala pri strokovnih razstavah živali. Ob predstavitvi najboljših slovenskih prehranskih blagovnih znamk je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS organizirala tudi pomembna strokovna srečanja proizvajalcev in pridelovalcev. Da je prihodnost kmetijstva in živilstva v izobraževanju, so dokazale biotehniške srednje šole in univerze.

AGRA je priložnost, da se zahvalimo vsem odličnim proizvajalcem, ki so sodelovali na strokovnih ocenjevanjih kakovosti mlečnih, mesnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu in vin pod okriljem sejma. Še enkrat jim čestitamo za odlične rezultate in priznanja, ki so jih prejeli na sejmu.

Zahvaliti se moramo tudi medijem, ki so veliko in naklonjeno poročali o dogodku in iz sejma.

Zaključim naj z obljubo, da že jutri pričenjamo z organizacijo in pripravami na jubilejni, 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, ki bo potekal v Gornji Radgoni od 20. do 25. avgusta 2022.«

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma

Celotna informacija (pdf)

OSEBNA IZKAZNICA 2021

1.100
razstavljavcev


29
držav


razstavni prostor v halah:
19.000 m2


zunanji razstavni prostor:
16.500 m2


razstave živali:
3.000 m2


vzorčni nasadi, maneža, predstavitveni prostor:
15.300 m2


število obiskovalcev
več kot 50.000


Partner


Strokovna ocenjevanja

Vino SlovenijaKako do nas

Pomurski sejem d.o.o.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
T: 02 564 2 100
E: info@pomurski-sejem.si

Partnerji