24. - 29 8. 2024 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Razstavni program

Razstavni program


Sejem AGRA bo predstavil vrhunske dosežke s področja kmetijske mehanizacije, gozdarske opreme, vinogradništva, vinarstva in sadjarstva, semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, za prehrano in zaščito živali, za dvig naravne rodovitnosti tal in odpornosti živali, krmne mešanice, opremo za proizvodnjo in pripravo hrane, eko živila, vina iz klasično in ekološko pridelanega grozdja, naprave za zajem in uporabo energije iz obnovljivih virov … Ponujal bo prehranske izdelke in pijače, nagrajene na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti pod okriljem sejma, najboljše izdelke živilskopredelovalne industrije ter odlične pridelke in izdelke slovenskih kmetij.

Področje prehrane:

 • meso in mesni izdelki
 • ribe in ribji izdelki
 • mleko in mlečni izdelki
 • mlevski in pekarski izdelki, testenine
 • konditorski izdelki
 • sveže in predelano sadje in vrtnine
 • olja in maščobe
 • kava in čaji
 • začimbe in aromatske rastline
 • sadni in zelenjavni sokovi, mineralne vode in embalirane vode
 • vino, pivo, alkoholne in žgane pijače
 • posebni prehranski izdelki in prehranska dopolnila
 • surovine in sredstva v predelavi
 • stroji in oprema za industrijo hrane in pijač
 • stroji in oprema za gostinstvo
 • ekološka in bio živila ter pridelki

Področje kmetijstva:

 • najnovejša kmetijska mehanizacija in oprema
 • stroji in priključki v poljedelstvu
 • stroji in oprema za sadjarstvo in vinogradništvo
 • stroji in oprema za vrtninarstvo in vrtnarstvo
 • stroji in oprema za oljarstvo
 • stroji in oprema za predelavo grozdja in kletarstvo
 • stroji in oprema za živinorejo
 • stroji in oprema za gozdarstvo
 • stroji in oprema za namakanje tal
 • stroji in oprema za sonaravno – ekološko pridelavo in prirejo
 • stroji in oprema za urejanje okolja
 • materiali in oprema za kmetijske gradnje
 • semena in sadike za poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo
 • eko semena in sadike
 • sredstva za prehrano in varstvo rastlin
 • sredstva za prehrano in zdravstveno varstvo živali
 • oprema in pripomočki za čebelarstvo
 • oprema za lovstvo in ribištvo
 • orodja in oprema za vrtičkarstvo in ureditev okolja

Področje embalaže, tehnike pakiranja in logistike

 • vse vrste embalaže
 • embalažni materiali in dodatki
 • stroji in oprema za izdelavo embalaže
 • konstruiranje in oblikovanje embalaže
 • grafične storitve za embalažno industrijo
 • ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
 • pakirna tehnologija (stroji in druge naprave za pakiranje)
 • sistemi in tehnike označevanja
 • paletiranje
 • skladiščna tehnologija
 • transportna tehnologija
 • oprema in sistemi za trgovske lokale

Institucialno področje:

 • državne in druge institucije
 • predstavitve držav in regij
 • poslovna, strokovna in nevladna združenja in organizacije

Izobraževanje:

 • strokovni posveti in predavanja delavnice in seminarji
 • okrogle mize
 • kmetijsko in živilsko šolstvo
 • kooperacijska srečanja B2B

Specalizirane razstave:

 • doživite podeželje
 • regionalni kmetijski pridelki in živila
 • razstave živali
 • razstava žita
 • permakulturno-biodinamični vrt
 • vzorčni nasad poljedeljskih kultur, vrtnin, zelišč in aromatskih rastlin
 • varno delo v gozdu in licitacija lesa
 • razstave ocenjenih vin, sokov, medu, mesnin in mlečnih izdelkov

Razstave živali:

 • razstava goveje živine, konj, prašičev, drobnice, perutnine
 • razstava rib in plazilcev
 • razstava malih živali

Vzorčni nasadi:

 • poljedelske kulture
 • vrtnine, dišavnice, zelišča
 • slovenski trsni izbor

Prenos znanja in izmenjava izkušenj:

 • strokovni posveti in predavanja
 • delavnice in seminarji
 • forumi in okrogle mize
 • strokovni ogledi po vzorčnih nasadih, sejemski učni gozdni poti in razstavah živali
 • pokušnja vin in prehranskih izdelkov