20. - 25. 8. 2022 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Strokovne razstave

SLOVENSKE AVTOHTONE PASME DOMAČIH ŽIVALI

Predstavljeni bodo: cikasto govedo, jezersko-solčavska ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, štajerska kokoš in kranjska čebela. Zaradi zdravstvenih tveganj bodo krškopoljski prašiči predstavljeni le z informativnimi gradivi in izdelki rejcev. Izdelke, prirejene s slovenskimi avtohtonimi pasmami domačih živali bo moč poskusiti in kupiti. Na voljo bodo izdelki iz mleka drežniške koze, izdelki iz volne, suhomesnati izdelki iz mesa krškopoljskega prašiča, mlečni izdelki iz mleka bovške ovce, čebelji izdelki in mazila. Živali s svojimi rejci se bodo obiskovalcem predstavljale tudi na maneži.

GOVEDOREJSKA RAZSTAVA

Tradicionalno bodo v hlevu predstavljeni plemenski biki lisaste, črnobele, rjave, limuzin, cika in šarole pasme, plemenske telice in krave, breje telice, krave dojilje in krave s teleti. Predstavljene bodo tudi reje iz katerih živali prihajajo iz sosednje Avstrije. Dan govedorejcev bo v ponedeljek, 23. 8., s tradicionalnim ocenjevanjem razstavljenih živali s strokovnim komentarjem in svečano podelitvijo zvoncev najlepšim razstavljenim živalim. Spremljalo ga bo tudi zanimivo predavanje z naslovom- Kako velik kos pogače lahko rejcu odreže mastitis v organizaciji – Društva za kakovost mleka in zdravja vimen. Dnevno bodo na maneži potekale revije razstavljenih živali s strokovnim komentarjem.

RAZSTAVA KONJ

V hlevu bodo razstavljeni konji, plemenski žrebci, kobile in kobile z žrebeti priznanih rejskih organizacij pasem: Slovenska hladnokrvna pasma, posavski konj, lipicanski konj, haflinški konj in Bosanski planinski konj. Gost letošnje stalne razstave v hlevu bo pasma Arabski polnokrvni konj. Razstavljene živali bodo s strokovnim komentarjem vsak dan predstavljene na maneži.
Dan konjereje bo v torek, 24. 8., ko se bodo dodatno predstavili konji slovenski kasači in športno konjeništvo. Predstavitev športnega konjeništva pripravljata s prikazom preskakovanja ovir in pomena športnega konjeništva Fakulteta za biosistemske vede Maribor in Kasko konjeniški kljub Svečina.

RAZSTAVA PRAŠIČEV

Razstava prašičev v hlevu tudi letos zaradi prisotnosti Afriške prašičje kuge v sosednjih državah ne bo izvedena z živimi živalmi. V hlevu se bodo predvajale predstavitve rejskega programa z rejskimi cilji ter drugo aktualno vsebino. Dvakrat dnevno bodo potekali posvetovalni sestanki oz. posveti na teme bio varnosti, prireje pujskov, vodenja evidenc… Dan prašičereje v sredo, 25. 8.in bo namenjen posvetu s temo: Prihajajoča SKP in pričakovanja prašičerejcev. Podeljena bodo priznanja priznane rejske organizacije. Slovenska avtohtona pasma Krškopoljski prašič bo tradicionalno predstavljena s srečanjem rejcev in predavanjem »Krškopoljc na poti v gastronomijo«

RAZSTAVA DROBNICE

V hlevu drobnice bodo tradicionalno predstavljene pasme drobnice, prisotne v Sloveniji: ovca bovške pasme, oplemenjena jezersko-solčavska ovca, belokranjska pramenka, burska koza, koze srnaste in sanske pasme ter drežniška koza.
Razstava bo obogatena s ponudbo in promocijo izdelkov iz mesa in mleka ovc in koz in izdelkov iz volne. Dan drobnice, sreda 25.6. Na maneži prikaz striženja ovc in podelitev priznanj najboljšim rejam

PREDSTAVITEV AVTOHTONE PASME KRAŠKI OVČAR

Tradicionalno je na sejmu AGRA sreda dan, ko se na maneži predstavi avtohtona slovenska pasma Kraški ovčar.


SEJEMSKI VRTOVI

Sejemski vrtovi bodo izpostavili Mednarodno leto sadja in zelenjave ter poudarili pomen medovitih rastlin.

Na perkamulturnem, biodinamičnem vrtu bo zorela čebula Belokranjka.  Prikazano bo zeleno gnojenje. Na eni od gredic so posejane stročnice, ki vežejo dušik, poleg detelje še navadna in prezimna grašica, grahor in bob. To so rastline, ki zrahljajo tla v globino.  Na drugih gredicah raste grah, ki ga lahko tudi uporabimo za zeleno gnojenje in rahljanje zemlje. Šalotko bomo v času sejma uporabljali kot mlado čebulo. Obiskovalce bodo očarale razne kombinacije zasaditev zelenjadnic. Vrt ni le koristen, ampak je tudi paša za oči…

»Permakulturniki« bodo na svojih sejemskih delavnicah poskrbeli za zastiranje gredic s kompostom in s slamo ter jih tako zaščitili pred soncem in pleveli.

V času sejma bo obiskovalcem svetovala tudi Fanči Perdih iz semenarske hiše Amarant.

Poligon zeleni dragulji narave  vsebinsko in zasaditveno urejata Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije iz Žalca in Ekoci – Eko civilna iniciativa.

Prikazani bodo pridelki in izdelki, ki že nastajajo na področju biokrožnega gospodarstva in ekosistemskih trajnostnih rešitev z sonaravno pridelavo hrane in zelišč ter povečanje samooskrbe.

Prvič bodo prikazani biorazgradljivi vrtnarski lončki iz bioplastike in embalaža za steklenice, katerih osnovna surovina je hmeljevina (ostanek po obiranju hmelja) savinjskega hmelja, ki nastaja v evropskem projektu LIFE BioTHOP.

Predstavljen bo sistem povečanja oskrbe s slovenskimi čaji in zelišči, medovite rastline ter priložnosti, ki jih ponujajo zelišča, stročnice, soja, buče, fižol, industrijska konoplja, lan in poljščine, ki so primerne tudi za manjše kmetije.

Predstavljene bodo rastline kot so facelija, bela detelja, tritikala v procesu kolobarja, ter medovite rastline kot pomoč pri plemenitenju tal v ekosistemskih rešitvah pridelave hrane ter v podporo opraševalcem.

Prikazan bo sistem pridelave, predelave in organiziranega odkupa izjemnega sadeža borovnic Haskap, ki je dobro prilagojen na podnebne spremembe in je lahko zanimiva tržna priložnost za kmetije ter povečanja oskrbe s sadjem, s svojim visokim deležem antioksidantov, vitaminov in ostalih vsebnosti pa pravo »super živilo«. Potekala bo izmenjava semen, znanja, prikaz od semena lanu do platna, stare sorte lanu Urban, prikazan pa bo tudi celostni pristop k energiji zemlje, prostora in telesa. Potekala bodo različna predavanja  o Ekosistemskih rešitvah v kmetijstvu, novih izdelkih iz zelišč na malih kmetijah, pomenu stročnic za obogatitev tal, o zastirki kot pomoči za lažjo pridelavo….

Vsak dan bo potekala tradicionalna izmenjava semen in znanja, predstavitve izdelkov iz bioplastike LIFE BioTHOP, predstavitev poti do imunske odpornosti ter seveda strokovno vodeni ogledi po nasadu Zeleni dragulji narave.

 

Biotehniška šola Rakičan že več kot 30 let pripravlja in ureja vzorčni nasad  s poudarkom  na raznolikosti rastlinskih vrst, ki v agronomskem pomenu predstavljajo zelenjadnice. Poleg najpomembnejših skupin zelenjadnic (solatnice, plodovke, korenovke) bodo predstavljene tudi nekatere manj znane rastlinske vrste, ki pa so zelo zanimive tako v domači kakor tudi v regionalni kulinariki.

Glede na dejstvo, da Republika Slovenija v svetovnem merilu predstavlja pomembnega ambasadorja na področju čebelarstva, bo predstavljena biodiverziteta rastlinskih vrst, ki so pomembna paša za čebele. Poleg najbolj znanih medonosnih rastlinskih vrst kot so ajde in facelija, bodo tu še nekatere manj znane rastlinske vrste (npr. boreč) in njihove mešanice.

Naslednji sklop bo zajemal zelišča, ki zaradi arome, barve in okusa postanejo na jedeh nekaj posebnega, pridelujemo pa jih tudi zaradi zdravilnih učinkovin. Zelišča ugodno delujejo tudi na tla, odvračajo nekatere škodljivce in privabljajo koristne  opraševalce.

Novost  letošnjega leta bo prikaz polnjenja visoke grede z organskim materialom.

Dnevno bo potekalo strokovno vodenje obiskovalcev po vrtu s praktičnimi strokovnimi nasveti.

VZORČNI ČEBELNJAK

Na letošnjem sejmu smo kot nadgradnjo partnerskega odnosa med ČZS in Pomurskim sejmom postavilivzorčni  čebelnjak. Njegov pomemben del je nadzorna naprava za spremljanje donosa z video kamero s solarnim napajanjem.

Za  delovanja čebelnjaka in za čebele bo skrbelo Čebelarsko društvo Peter Dajnko Gornja Radgona, ki bo na sejmu AGRA s ponosom obeležilo svojih 70 let delovanja.

Ob čebelnjaku je zasajena vzorčna gredica medovitih rastlin iz Vrtnarstva Trajnice Golob- Klančič.

GOZDNO PARKOVNI NASAD

Zavod za gozdove Slovenije bo  poskrbel za označbe drevesnih vrst v nasadu, za prikaz lesov, prisotnih v pokrajini ob Muri in nas popeljal na učno pot ptičjega petja. Zanimiva razstava s področja gozdarstva bo tudi v brunarici Zavoda za gozdove.