24. - 29 8. 2024 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Strokovne razstave

Sejem bodo spremljale strokovne razstave slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, govedi, konj, drobnice, čebelarstva, perutnine, malih živali, kraških ovčarjev in rib. Razstave živali bo spremljalo vsakodnevno pestro dogajanje na maneži.
Kmete in vrtičkarje vabijo bogati vzorčni nasadi rastlinske proizvodnje s strokovno vodenimi ogledi, delavnicami in predavanji: osrednji demonstracijski vrt Biotehniške šole Rakičan, poligon Zeleni dragulji narave, permakulturni vrt z biodinamičnim načininom pridelave, predstavitve Društva za permakulturo Slovenije, sejemska učna gozdna pot s predstavitvijo dreves, grmovnic in vrst lesa iz slovenskih gozdov, slovenski trsni izbor, ekstenzivni nasad starih sort jabolk in vzorčni čebelnjak z gredico medovitih rastlin.
Razstave izdelkov na sejmu ter v Vinskem hramu in Medenem hramu bodo prikazale nagrajence strokovnih ocenjevanj AGRA in Vino Slovenija 2022. V Vinskem hramu bodo ob odprtih degustacijah potekale vodene, tudi v družbi z aktualno Vinsko kraljico Slovenije.

RAZSTAVA SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI

Predstavljeno bo cikasto govedo, lipicanski konj, slovenski hladnokrvni konj, posavski konj, krškopoljski prašič (zaradi tveganja prašičje kuge brez živih živali), jezersko-solčavska ovca, bovška ovca, belokranjska pramenka in istrska pramenka, drežniška koza, štajerska kokoš in kranjska čebela.
Najpomembnejši cilji razstave so v širjenju zavesti, da so slovenske avtohtone pasme tiste pasme, ki so nastale in še danes živijo v slovenskem prostoru ter vzpodbujanje trajnostne rabe avtohtonih pasem in načinov kmetovanja, ki bodo ohranili naše podeželje in kulturno krajino.
V okviru razstave bodo potekale degustacije izdelkov iz mesa in mleka slovenskih avtohtonih pasem domačih živali (cikasto govedo, bovška ovca, istrska pramenka, mlečni tip drežniške koze). Organizirane so tudi delavnice o čebelarstvu.

PREDSTAVITVE GOVEDI

Pod okriljem KGZS in pod vodstvom strokovnih tajnikov priznanih rejskih organizacij za govedo bodo predstavljene vse pomembnejše pasme govedi, ki jih gojimo v Sloveniji, sodelovali pa bodo tudi rejci iz tujine. V nedeljo bo potekal prikaz vodenja teličkov s strani rejskega podmladka.
Ponedeljek je tradicionalno dan govedoreje s podelitvijo zvoncev najvišje ocenjenemu govedu iz razstave po posamezni pasmi .
Na maneži bodo vsak dan potekale strokovno vodene revije živali .

PREDSTAVITVE KONJ

Na razstavi konj bodo sodelovale slovenske priznane rejske organizacije, ki predstavljajo pasme: posavski konj, lipicanec, slovenski hladnokrvni konj, haflinger in bosanski planinski konj .
Inštitut za ekonomiko in tehnologije športne konjereje pod okriljem Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV UM) v sodelovanju z Jahalnim klubom (JK) Kasco Svečina in Konjeniškim klubom (KK) Karlo Maribor bo predstavil športno konjeništvo.
V torek na dan konjereje bo na maneži strokovna predstavitvv razstavljenih konj s podelitvijo priznanj MKGP najboljšim rejam in rejcem. Na ta dan bo potekala tudi dodatna predstavitev kolekcije haflingerjev, slovenskih hladnokrvnih konj in tradicionalna predstavitev kasačev.
Vsak dan bodo na maneži potekale predstavitve konj in njihove aktivne vloge v kmetijstvu ter prikaz preskakovanja ovir.

RAZSTAVA PRAŠIČEV

Razstave prašičev tako kot že nekaj let ne bo zaradi nevarnosti afriške prašičje kuge, ki naj bi se nedavno pojavila tudi nedaleč od slovenske meje v Italiji. Prašičji hlev bo zato prizorišče strokovnih predavanj in prostor podelitve nagrad zglednim rejam. Vsak dan bodo potekala strokovna svetovanja o obnovi in oskrbi plemenskih prašičev, dobrobiti prašičev, biovarnosti, o predvidenih spremembah pri gradnji in ureditvi hlevov v dobi brez kletk.
V torek bo s pričetkom ob 11.00 uri potekalo Tekmovanje mladih prašičerejcev v znanju in spretnosti.
V sredo bodo podeljena priznanja zglednim vzrejnim središčem, vzorčnim kmetijam in rejam krškopoljskega prašiča. Organizirajo tudi strokovno predavanje: “Uvajanje genotipizacije pri prašičih” ter srečanje rejcev krškopoljskega prašiča. Poskrbeli so tudi za Otroški kotiček za igro in ustvarjanje.

RAZSTAVA DROBNICE

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije se bo na sejmu celovito predstavila s strokovno razstavo živali in mizdelkov iz reje drobnice. Ob degustaciji mlečnih izdelkov organizirajo tudi degustacijo mesnih izdelkov. V hlevu bodo predstavljene pasme drobnice, ki jih redijo rejci, povezani v slovenska društva in zvezo. Na dan drobnice v sredo bo potekal prikaz striženja ovac in podelitev priznanj najboljšim rejcem. Organizirajo strokovno predavanje, ki bo posvečeno prikazu novega obdobja skupne kmetijske politike ter spremenjenemu pravilniku o identifikaciji in registraciji živali.

RAZSTAVA ČEBELARSTVA

Cilj razstave, ki jo organizirajo Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu in Čebelarska zveza društev Pomurja je obiskovalce seznaniti o pomenu čebel in čebelarstva za kmetijstvo, informirati o čebelarstvu in čebeljih pridelkih, in seznanjati uporabnike čebeljih pridelkov z možnostjo uporabe čebeljih pridelkov v kulinariki. Zato bo vse dni sejma na razstavnem prostoru Javne svetovalne službe v čebelarstvu potekala degustacija čebeljih pridelkov in izdelkov, na ogled pa bo tudi razstava s čebelarsko tematiko.

DRUGE RAZSTAVE ŽIVALI

Sejem bodo spremljale razstava malih živali, razstava rib ter v sredo enodnevna predstavitev kraških ovčarjev. Ves čas sejma bo organiziran vrtec malih živali, kjer se bodo lahko otroci neposredno srečali z malimi živalmi (konci, perutnino, ovčko…).

VZORČNI NASAD BIOTEHNIŠKE ŠOLE RAKIČAN

Zelena, pravljična oaza za vrvežem razstavnih prostorov je vzorčni nasad, ki ga urejajo dijaki in sodelavci Biotehniške šole Rakičan. Obiskovalce bo očaral z zdravilnimi zelišči, začimbnicami, dišavnicami, rožami različnih sort, solatami in radiči, s strniščnimi in prezimnimi dosevki, stročnicami, koruzami, z rastlinami, ki so v uvajanju, v opuščanju in z alternativnimi rastlinami. Poseben poudarek namenjaj predstavitvi slovenskih avtohtonih sort in krompirju, ki je priljubljen v slovenski prehrani.
Po vzorčnih nasadih bodo organizirani vsakodnevni strokovno vodeni ogledi.

POLIGON ZELENI DRAGULJI NARAVE

Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije pripravljajo v sodelovanju z IHPS, inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in drugimi deležniki vse sejemske dni predstavitve Od lanu do platna, (TD Destrnik), Predstavitev aktivnosti in projektov IHPS ter LIFE BioTHOP, Izmenjevalnice semen iz znanja (Gibanje Oskrbimo Slovenijo Štafeta semen in Ajda Štajerska), Izmenjevalnice znanj – energija zemlje, prostora in telesa (Alfred Brinovec; Stekluk) ter Vodene oglede Poligona zeleni dragulji narave.
V ponedeljek, 22. 8. 2022 bodo od 10.00 ure dalje še posebej obeležili Dan hmelja in predstavili hmelj kot zeleno zlato, od piva do čaja in bio vhodne surovine za biorazgradljive izdelke. Kot novost bodo predstavljeni biorazgradljivi izdelki iz hmeljevine iz Savinjske doline. Pripravili so tudi predavanje Predstavitev slovenskih sort hmelja in eksperimentalne pivovarne na IHPS, Dober primer vzpostavljanja biokrožnega gospodarstva v kmetijstvo – primer hmeljarstva (projekt LIFE BioTHOP ter Hmelj kot zdravilna rastlina.
V torek se bo ob 10.00 pričelo predavanje: Povečavanje pridelave na malih kmetijah s sonaravnimi rešitvami. v sklopu pilotnega projekta ‘Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb (Ekomale). Dogajanje se bo ob 10.30 nadaljevalo s predavanjem Samooskrba s čaji in zelišči v Sloveniji, ki bo potekalo v sklopu pilotnega projekta ‘Inovativne ekosistemske rešitve za prilagajanje na podnebne spremembe za pridelovanje zelišč na malih kmetijah (Zelpod). Ob 13.00 bo sledilo predavanje: Pomen hranjenja zdravilnih in aromatičnih rastlin v Slovenski rastlinski genski banki, ob 13.30 pa še predavanje Strokovne naloge za zelišča so vir novih rezultatov o pridelavi zelišč v Sloveniji.
Sreda prinaša na Poligonu Zeleni dragulji narave predavanje Kako lahko pridelamo več in racionalno porabljamo vodo za namakanje.

PERMAKULTURNO – BIODINAMIČNI CENTER

Permakulturni vrt zaobjema izboljšanje zemlje z uporabo virov, ki so prisotni v bližnji okolici, ustvarjanje vetrne zaščite vrta in učinkovitejše akumulacije sončne energije, razpolovitev običajnih potreb po zalivanju z uporabo zastirke, energizacijo prostora s pomočjo oblik ter estetski presežek. Vrt je pomemben zgled za ožjo in širšo integracijo samooskrbe s hrano. Je del poslanstva Pomurskega sejma in sejma AGRA, ki zajema vpeljevanje novih znanj in veščin v Pomurski, izrazito agrikulturni pa tudi v ves slovenski prostor. Pri urejanju vrta s Pomurskim sejmom in Društvom za permakulturo Slovenije sodeluje Semenarska hiša Amarant. Pri slamnati hiški ob vrtu bodo potekale delavnice in predavanja: Sonaravno vrtnarstvo, Skladiščenje sadja in zelenjave, Sadjarstvo, Živali kot pomočniki, Vodni ekosistemi in Permakulturna pedagogika.
Urnik dogojanja
Delavnice in predavanja

SEMENARSKA HIŠA AMARANT

Semenarska hiša Amarant vodi dejavnosti na permakulturnem biodinamičnem sejemskem vrtu, kjer že več let izvaja delavnice sajenja in nege vrtnin. Letos marca so na dogodku Sajenja medovitih rastlin izvedli delavnico, na kateri je bilo prikazano sajenje vrtnin v zgodnjem pomladanskem času, med njimi tudi sajenje šalotke (projekt EIP česen in šalotka seme prihodnosti. Pozno pomladi so dopolnili vrt z rastlinami, ki dobro prenašajo vročino. Že tradicionalno so posadili spekter visokih fižolov, ki v vročem poletju ustvarjajo senčne kupole na vrtu, ki nudijo zavetje pred vročino bolj občutljivim rastlinam, kot je npr. zelje. Na zunanjo stran zelenih kupol so nasadili spekter paprik, feferonov in čilijev, ki so s svojo barvitostjo in raznolikostjo plodov na vrtu tudi okras in ne le za uporabo, po drugi strani pa izkoristijo sončno pripeko, ki je letošnje poletje ne manjka.
V času sejma bodo ob vrtu in na stojnici svetovali glede dela na vrtu, kdaj je pravi čas za sajenje raznih vrtnin, o negi in reševanju problemov ter razlagali rezultate poljskih poskusov iz projekta EIP česen in šalotka – seme prihodnosti. Obiskovalcem bodo ponudili tudi promocijska pakiranja tako šalotke, kot tudi slovenskih sort česna, ki so zajete v projektu: Ptujski jesenski, Ptujski pomladanski in Jesenski Anka ter nasvete o različnih tehnologijah pridelave kot tudi o razlikah med posameznimi sortami.
V četrtek, 25. 8 pripravljajo konferenco o projektu EIP česen in šalotka seme prihodnosti, v katerem sodeluje 13 partnerjev. Predstavili bodo rezultate projekta. V laboratorijih Kmetijskega inštituta Slovenije, Hmeljarskega inštituta in Kmetijske šole GRM Novo mesto se izvaja čiščenje virusov iz sadilnega materiala česna in šalotke ter vzgoja prvih brezvirusnih rastlin za bodočo semensko pridelavo brez virusnega semenskega materiala česna in šalotke. Na kmetijah Kasaš, Meško, Rogelj, Tovornik ter v rastlinjaku Kmetijske šole GRM Novo mesto so letos potekali poljski poskusi na česnu. Primerjalno so pridelovali vse tri sorte in različne frakcije sorte Jesenski Anka ter istočasno spremljali tudi pojav bolezni, ki pestijo naše česne na vrtovih. Na predstavitvi bodo predstavili posamezne poskuse in prve rezultate. Ob 14.00 uri bo ob hiški okrogla miza, na kateri bodo sodelujoči v projektu predstavili svoje izkušnje pri pridelavi česna različnih sort ter pridelave šalotke v okviru poskusov na polju. Strokovni sodelavci bodo odgovarjali tudi na vprašanja zainteresiranih poslušalcev glede izvajanja čiščenja v laboratorijih ter z njimi delili skozi projekt pridobljena znanja.

DRUŠTVO ZA PERMAKULTURO SLOVENIJE

Pri slamnati hiški Društvo za permakulturo Slovenije že peto leto pripravlja obsežen program na teme trajnostnega razvoja. V osnovi je permakultura orodje celostnega načrtovanja, kjer se inteligenca narave vključuje v človeško okolje. Poleg pridelovanja hrane, ki ugodno vpliva na kvaliteto tal, vode in zraka se na AGRI predstavlja še z naravno gradnjo in zdravstvenimi tematikami.

VZORČNI ČEBELNJAK

Minulo leto je bil v sejemskih vrtovih kot nadgradnja partnerskega odnosa med ČZS in Pomurskim sejmom postavljen vzorčni čebelnjak z nadzorno napravo za spremljanje donosa z video kamero s solarnim napajanjem.
Ob čebelnjaku je zasajena vzorčna gredica medovitih rastlin iz Vrtnarstva Trajnice Golob- Klančič.